Bio-economie start hier!

ceebioDB

Om de ontwikkeling van de biogebaseerde economie te stimuleren is interdisciplinaire samenwerking noodzakelijk vanuit zeer verschillende onderzoeksgebieden zoals  biotechnologie, bioinformatica, landbouwwetenschappen, (bio-)chemie en ingenieurswetenschappen.

ceebioDB, een initiatief van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, geeft toegang tot publieke gegevens over onderzoekers en bedrijven die actief zijn in de verschillende gebieden van de biogebaseerde economie.

Bent U benieuwd naar hoe de data in ceebioDB tot stand komt? Dan kan je hieronder wat meer details vinden over dit boeiende, stapsgewijze en innovatieve proces.

ceebioDB: een ketting van innovatieve concepten…

Technisch gezien is ceebioDB een data integrator. De eerste fase van het proces omvat dan ook het ophalen van data uit veel verschillende en uiteenlopende bronnen zoals nieuwsbronnen, publicatie en project databanken en rekenbladen. Al deze data worden geïntegreerd en onderling gekoppeld zodat een compleet en gestandaardiseerd overzicht van de Vlaamse bio-economie wordt verkregen. Deze integratie is een periodiek proces dat bronnen regelmatig controleert op wijzigingen.

overzicht Ceebio Database

Nadat data zijn geïntegreerd, wordt in een tweede fase bijzondere aandacht besteed aan de kwaliteit van data. Een kwaliteitsschatter onderzoekt de data en rapporteert mogelijke tekortkomingen zoals bijvoorbeeld het voorkomen van dubbele data, inconsistenties en ontbrekende gegevens. Op basis van dit rapport wordt actie ondernomen om de kwaliteit van data te verbeteren waar mogelijk. Na de twee fase ontstaat een geïntegreerd en kwaliteitsvol zicht op de data die werd opgehaald.

In de derde en laatste fase worden verzamelde data verwerkt met een geavanceerd graaf-gebaseerd algoritme voor tekstanalyse. Hierbij wordt gezocht naar conceptueel relevante termen in de data die gekoppeld kunnen worden aan een centraal gestandaardiseerde taxonomie. De gevonden termen geven een dieper inzicht in de data, maken analyse en rapportering mogelijk en zorgen bovendien ook voor meer uniforme antwoorden op zoekopdrachten gelanceerd op de ceebio website.

Bent U geïnteresseerd in meer details van dit proces, dan kan U contact opnemen met de onderzoeksgroep DDCM via ddcm@telin.ugent.be of U kan een kijkje nemen op de website ddcm.ugent.be.

X

None

None
None
None

Expertise

Bezoek website
spinner

Just a moment...
Ceebio is working for you.