Bio-economie start hier!

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer

De POM Oost-Vlaanderen onderhoudt de ceebio website en ceebioDB om de toegankelijkheid van publieke informatie over onderzoekers en bedrijven die actief zijn in de bioeconomie/biogebaseerde economie te verhogen. Het is ons doel om deze informatie accuraat en actueel te houden.

De POM Oost-Vlaanderen is zorgvuldig in het samenstellen en onderhoud van de website en ceebioDB en maakt daarbij gebruik van externe bronnen die betrouwbaar worden geacht maar waarover de POM Oost-Vlaanderen geen controle heeft. Aldus kan de POM Oost-Vlaanderen. niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik daarvoor op 'Contact' in de navigatiebalk.

De POM Oost-Vlaanderen spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen, maar kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

De POM Oost-Vlaanderen heeft het recht om tijdelijk de website te sluiten voor gepland onderhoud of aanpassingen.

De POM Oost-Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.

Persoonlijke gegevens
Alhoewel u de website vrij kan doorlopen, dient u zich te registreren voor het  consulteren van de databank. Hiervoor worden een beperkt aantal persoonsgegevens gevraagd.  De POM Oost-Vlaanderen garandeert dat de door u opgegeven persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden zullen worden aangewend.

Cookies
De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. 

Toepasbaar recht
Op deze website, de ceebioDB en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

X

None

None
None
None

Expertise

Bezoek website
spinner

Just a moment...
Ceebio is working for you.