Bio-economie start hier!

Het Vlaamse beleid

Volgens het Vlaamse beleid is de ontwikkeling van een bio-economie belangrijk om de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de klimaatverandering veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen, aan te gaan.  De transitie naar een bio-economie is hierbij een onderdeel naar een meer duurzame economie, waarin de beschikbare biomassastromen optimaal ingezet worden voor de productie van energie en producten. Op basis van de samenstelling van biomassa kunnen de meest geschikte toepassingen en de hoogste economische waarde worden bepaald volgens een aanvaard cascadesysteem.

Op 19 juli  2013 werd de Vlaamse visie en strategie voor een Vlaamse bio-economie goedgekeurd door de Vlaamse regering. Deze visie en strategie gebeurde in samenspraak met verschillende stakeholders en vertaalt zich in vijf  grote lijnen:

  • Het ontwikkelen van een coherent Vlaams beleid dat een duurzame bio-economie ondersteunt en faciliteert
  • Vlaanderen aan de top brengen voor onderwijs en vorming en onderzoek en innovatie in toekomstgerichte bio-economie clusters
  • Biomassa wordt optimaal en duurzaam geproduceerd en gebruikt over de hele waardeketen
  • Versterken van markten en concurrentievermogen van de bio-economische sectoren in Vlaanderen
  • Vlaanderen is een belangrijke partner binnen Europese en internationale samenwerkingsverbanden

De interdepartementale werkgroep

Met de oprichting van de Vlaamse Interdepartementale Werkgroep (IWG) voor de bio-economie in 2012, gaf de Vlaamse Regering de aanzet voor het uitwerken van een geïntegreerde, beleidsdomeinoverschrijdende aanpak van een duurzame en competitieve Vlaamse bio-economie.

De interdepartementale werkgroep telt vertegenwoordigers van de Vlaamse departementen Economie Wetenschap en Innovatie (EWI), Landbouw en Visserij (LV), Leefmilieu Natuur en Energie (LNE) , Werk en Sociale Economie(WSE) en Onderwijs en Vorming (OV) samen met hun agentschappen VITO, ILVO, OVAM, VEA, ANB, VMM, VLM, VDAB, IWT en Agentschap Ondernemen.

Meldpunt belemmerende regelgeving: signaleer knelpunten

De transitie van een economie naar een bio-gebaseerde economie is een complex en langdurig proces. Naast technische uitdagingen zijn er ook knelpunten i.v.m. onduidelijke regelgeving of ingewikkelde procedures.

Dit meldpunt regelgeving is hét loket voor bedrijven om ervaringen en klachten over regelgeving in te dienen.

X

None

None
None
None

Expertise

Bezoek website
spinner

Just a moment...
Ceebio is working for you.